Studioul dispoziţiei superbe

Studioul copiilor

Studio pentru copii

Dorim să ne vedem copiii sănătoşi, oameni de succes, prosperi, cu vise nobile împlinite. Dar utilizăm oare toate posibilităţile ce stau la îndemână pentru dobândirea unui bagaj practicabil de cunoştinţe, dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor menite să asigure copiilor performanțe?

Pentru un tânăr nu e suficient doar să dispună de cunoştinţe ample, mult mai important e să ştie a le valorifica. Iar pentru aceasta e nevoie de un spirit descătuşat, degajat și dornic de a cuprinde bunele maniere, a stăpâni o vorbire cultivată, a da dovadă de demnitate în orice situaţie. Orele de exersare în studioul nostru le vor fi de un real folos celor care aspiră să devină o personalitate integră, capabilă să-şi realizeze potenţialul.

Art-Studio TRIUMF este o resursă ce sporește proliferarea potențialului încă nevalorificat al copilului Dumneavoastră și contribuie la developarea unor remarcabile calităţi, precum sunt flexibilitatea gândirii, plasticitatea corpului, capacitatea de a aprecia rapid și adecvat situaţiile neobișnuite, de a înţelege oamenii şi a se aprecia just pe sine. Studioul nostru sugerează copiilor o multitudine de elemente de bază ale jocului actoricesc, vorbirii şi plasticii scenice. Discipolii își dezvoltă potenţialul spiritual, dobândesc o dicţiune corectă, se evidențiază printr-o mai mare descătuşare intelectuală-comportamentală și au, ca rezultat, sentimentul  încrederii în propriile forţe şi posibilităţi.

Activitățile, în limbile română şi rusă, sunt chibzuite și organizate de maeştri ai scenei, profesori cu o bogată experienţă teatrală şi pedagogică. 

Inregistrarea pentru a primi noutăţi şi reduceri

-